Проекти

Проекти и Договори


1.Голдлайт ООД стартира проект по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“
2.„ПРОЕККТИРАНЕ НА ГОТОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИНОВАТИВНА ШЕЙНА ЗА СНЯГ, ИЗРАБОТЕНА ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ“ № 2021/ 335129 ОТ 28.06.2022 - ЧАСТ 1
3. „ПРОЕККТИРАНЕ НА ГОТОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИНОВАТИВНА ШЕЙНА ЗА СНЯГ, ИЗРАБОТЕНА ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ“ № 2021/ 335129 ОТ 28.06.2022 - ЧАСТ 2
4. „ПРОЕККТИРАНЕ НА ГОТОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИНОВАТИВНА ШЕЙНА ЗА СНЯГ, ИЗРАБОТЕНА ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ“ № 2021/ 335129 ОТ 28.06.2022