Евро проект

Информация за проекта

В рамките на проекта ще бъдат извършени 2 дейности:Основната цел на проекта е създаване и развитие на ново предприятие за производство на луксозни полимерни осветителни тела . Тя ще бъде постигната, чрез производство, комерсиализация и реализиране на пазара на 7бр. различни модела имащи характер на нови крайни продукта: Полусфера голяма; Полусфера малка; Цилиндър; Чаша; Цирк; Куршум и Конус. Те се различават един от друг по дизайн, форма, цвят и т.н.

1)Реализиране на пазара на предприемачески идеи- в рамките на която поетапно ще бъде нает експертен персонал-3 бр., като един ще бъде лице с увреждания. Дейността продължава с избор и наемане на производствено помещение в общ. Троян. Паралелно с това ще бъде проведена процедура за избор на доставчик на ДМА. Ще бъдат закупена и внедрена Система за вакуумно формоване-1бр. състояща се от 8 свързани компонента, експертния персонал ще бъде ангажиран с разработване на 7бр. различни по състав полимерни смеси и изработване на оптимални производствени програми- 7бр. на базата на които ще се произвеждат корпусите за новите продукти. След настройки на оборудването и пробни пускове, компанията ще стартира същинското производство на 7 различни модела луксозни полимерни осветителни тела имащи характер на нови крайни продукти. За насърчаване продажбите и комерсиализацията на продукцията ще бъде избран изпълнител за разработване на Маркетингов план за пазарна реализация на полимерни осветителни тела-1бр. Наличието му ще даде обективен поглед върху състоянието на пазара и ще бъдат маркирани подходи за повишаване конкурентоспособността на фирмата. Дейността завършва със създаване и пускане в мрежата на интернет страница на

предприятието.

2) Визуализация на проекта -Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията за визуализация, информираност и публичност. След приключване на проекта, компанията ще запази на трудов договор и при същите условия, всички членове на екипа по проекта, включително и лицето с увреждане.

Евро проект