„Революционизиране на индустрията за снежни шейни: една приказка за сътрудничеството и устойчивостта“

В сърцето на зимата се роди нашият иновативен проект, с който искахме да направим
първите си стъпки към промяна в индустрията за производство на снежни шейни и да
защитим околната среда. Проектът ни „Дизайн на готови за производство иновативни
снежни шейни, изработени от рециклируеми зелени материали“, обедини нашия екип
от Goldlight Ltd., българска микростартъп компания и партньора ни Fjellpulken As от
Норвегия в работещо дигитално сътрудничество.
Идеята на проекта ни беше разработването на снежна шейна, направена от
екологичен рециклируем зелен материал - зелена епоксидна смола. Този
революционен еко-материал предлага не само издръжливост, но и намалява
емисиите на CO2 с 28% по време на производството. Това беше перфектната
комбинация от производителност, безопасност и устойчивост.
Подкрепата от програмата на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, администрирана
от Иновации Норвегия, изигра решаващата роля за осъществяване на нашата идея.
Благодарение на получената финансова подкрепа, заедно с партньорите ни, успяхме
да направим задълбочени изследвания, разработена беше производствена
технология, бяха създадени матрици за екологичните шейни и произведени тестови
модели. Подкрепата на програмата беше катализаторът, който превърна този
амбициозен проект в реалност.
За нас, от Goldlight Ltd., проектът беше повратна точка. Той ни позволи да разширим
своето продуктово портфолио, като стартираме партньорство за производство на
иновативни екологични снежни шейни и да направим първите стъпки за
позициониране в индустрията за устойчиви снежни спортове. Подкрепата на
програмата осигури необходимото финансиране за реализиране на бизнес
стратегията ни за навлизане на нови пазари и постигане на значим растеж. Планирали
сме проектът да доведе до прогнозен годишен ръст на оборота от 218% и годишен
ръст на нетната оперативна печалба от 100%, пет години след приключването му.
Сътрудничеството беше може би най-важната предпоставка за успех. И двата екипа, и
в Goldlight Ltd., и във Fjellpulken As използвахме партньорството, за да обменим
знания и споделим на ресурси, за да отворим нови перспективи за растеж и
разширяване на пазара. Колко мощна е силата на сътрудничеството е безценния урок,
който научихме по време на това едногодишно съвместно пътуване.
Проектът беше важен момент и от бизнес развитието на партньора ни, Fjellpulken As.
Те разшириха обхвата на партньорствата си на българския пазар и заедно с нас,
създадоха нови модели на екологични шейни за сняг. Проектът изцяло се вписа в и
затвърди техния ангажимент за устойчивост, като ги вдъхнови и насърчи да изследват
и да инвестират допълнително в зелени технологии за своите бъдещи начинания.
Проектът е доказателство за трансформиращото въздействие на сътрудничеството,
иновациите и устойчивото мислене. Той демонстрира как съвместната работа на
експерти и подкрепата на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, чрез Иновации
Норвегия могат да направят дълбока промяна.

Заедно, ние създаваме бъдеще, в което приключенията и отговорността към
природата могат да бъдат в хармония, създавайки по-зелен свят, шейна след шейна.
Проектът приключи успешно и ние от екипа на Goldlight Ltd., заедно с партньорите ни
от Fjellpulken As очакваме с нетърпение да стартираме индустриално производство и
да започнем да изнасяме своите екологични шейни на скандинавските пазари, като
оставим трайно въздействие върху бизнеса и околната среда.
Нека нашето пътуване да послужи като вдъхновение за други компании да използват
възможностите, предлагани от Програмата на ЕИП и Норвежките грантове, чрез
Иновации Норвегия, за да започнат свои собствени трансформиращи проекти.
В крайна сметка именно чрез сътрудничество, иновации и ангажимент за устойчивост
можем да оформим по-добро, по-зелено бъдеще за всички.

Други Статии