Голдлайт ООД стартира проект по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“

Иновация Норвегия
Информация за проекта
Голдлайт ООД стартира проект по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“
Старт на проекта: 28.06.2022г.
Договор: 2021/335129
Проект: Дизайн на готова за производство иновативна шейна, изработена от рециклируеми зелени материали
Партньор: Fjellpulken AS
Цели: екологично въздействие, издръжливост, по-дълъг живот на продукта
Дейности: Тестване и използване на екоматериали за производството на добре познат и широко използван продукт, като по този начин се постига значително положително въздействие върху околната среда
Очаквани резултати: приложени иновативни технологии/процеси/решения, въведени мерки за повторна употреба или рециклиране на материали, въведени мерки за намаляване на емисиите на CO2.
Безвъзмездна помощ от Innovation Norway: 79 950 евро
Голдлайт ООД стартира проект по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“